Liên hệ

Đoàn Thanh niên Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Tầng 24, Văn phòng Trung tâm Internet Việt Nam

Tòa nhà Cục Viễn thông, 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline:+84-2435564944 (máy lẻ 102)

Email: bch.dtn@vnnic.vn