Giới thiệu

Trên thế giới hiện có khoảng 314 triệu người khiếm thị trong đó Việt Nam có khoảng hơn 2 triệu người khiếm thị (theo báo cáo viện mắt trung ương năm 2020). Họ là những người bị hạn chế về thị giác - cơ quan được đánh giá là tiếp nhận đến trên 80% thông tin về một đối tượng. Do hạn chế đó việc cảm thụ thế giới xung quanh hay việc đọc, tiếp nhận nội dung thông tin phục vụ cuộc sống của người khiếm thị phụ thuộc hoàn toàn vào các giác quan khác: xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác.

Ngày nay với việc phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ, đã phần nào giúp người khiếm thị dần khắc phục những hạn chế trong việc hoà nhập cuộc sống. Thực hiện mục tiêu chương trình chuyển đổi số, hướng tới đối tượng người khiếm thị, Đoàn Thanh niên Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phát triển dự án chuyển đổi số cho người khiếm thị với các mục tiêu sau:

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển (chủ trì Đoàn Thanh niên VNNIC), phối hợp với các đối tác với mục tiêu chung vì cộng đồng người khiếm thị Việt Nam.